Seznam přijatých dětí

Kritéria a informace pro přijímání dětí – cizinců k předškolnímu vzdělávání

Do Mateřské školy Okrouhlo pro školní rok 2022/2023

(dle zákona č. 67/2022 Sb., ze dne 21. 3. 2022 pro oblast školství) tzn., pro děti, kterým
byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a bylo jim uděleno
vízum k pobytu za účelem strpení pobytu na území ČR.

Zápis se koná dne 8. 6. 2022 od 13.00 hodin do 15.00 hodin v sídle školy na adrese:
Okrouhlo 44, Jílové u Prahy

Děti – cizinci, které mají místo pobytu ve školském obvodu obce Okrouhlo/Zahořany (spádové děti) budou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k nejmladším (přednostní přijetí se vztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).

Zákonný zástupce se při zápisu dítěte prokazuje uděleným vízovým štítkem nebo
razítkem v cestovním pasu.

Zákonný zástupce přinese s sebou v den zápisu:

– Vyplněnou žádost o přijetí dítěte (dvojjazyčný formulář je na webu školy,
záložka Dokumenty)
– Vyjádření lékaře – potvrzení o řádném očkování dítěte, ev. další zpráva
(formulář je na webu školy, záložka Dokumenty)
– Cestovní pas nebo jiný platný doklad s uděleným vízovým štítkem (viz výše).

Seznam přijatých/nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webu školy a na venkovní vitríně MŠ nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný
zástupce na uvedenou emailovou adresu, o nepřijetí poštou na uvedenou adresu pobytu
v žádosti.

Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy. Zápis proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

                                                                                          Vendulka Jarešová, ředitelka školy

webdesign: Ivan Bárta

Mateřská školka Okruhlo © 2022