Aktuálně

Zápis z třídních schůzek ze dne 30. 1. 2020 – Paní ředitelka poděkovala rodičům za sponzorské dary pro MŠ. – Rodiči byl do třídního fondu na 2. pololetí odsouhlasen příspěvek ve výši 1000 Kč za každé dítě. Případné přeplatky z 1. pololetí budou převedeny do 2. pololetí a na konci školního roku budou vyúčtovány. – Každé dítě přinese do školky kapesníky v krabici, balíčkové 10×10 a ubrousky. – Prosíme přicházejte s dětmi do MŠ tak, aby se MŠ mohla v 8:15 zamknout, odcházejte po obědě tak, aby se mohlo zamknout ve 13:00 a odpoledne tak, aby se mohla školka zavřít nejpozději v 17:00. – Vzhledem k bezpečnosti dětí je potřeba, aby rodiče a další návštěvníci MŠ dbali na zavírání vchodových dveří a vrátek na schodech v prostorách MŠ. Zároveň žádáme rodiče, aby nepouštěli do prostor MŠ žádné neznámé osoby. – Pokud dítě do školky nepřijde, je nutné ho omluvit, a to formou SMS, telefonicky, prostřednictvím portálu „Naše MŠ“ nebo osobně, nejpozději však do 8:15 daného dne. Rodiče byli požádáni, aby své děti omlouvali, pokud možné alespoň den předem, a to kvůli nutnosti s předstihem nakupovat potraviny. – Předškoláky prosím omlouvejte písemně na webu „Naše MŠ“. – Děti chodí do MŠ nedoléčené, nastydlé. Prosíme buďte k sobě navzájem ohleduplní a své děti předávejte do školky zdravé. – Plánované akce MŠ s konkrétními daty jsou vyvěšovány na nástěnce u vchodu. – Od března bude opět probíhat kurz plavání v Jesenici pro 10 dětí. Zájemci se přihlašují u učitelek ve třídě, zapsáni do kurzu budou postupně od nejstaršího. Cena bude upřesněna na základě dopravného, předpokládáme cca 3000 Kč za 10 lekcí. – Na jaře bude pro děti zorganizováno „přespání ve školce“. Tentokrát je tato akce nabídnuta předškolákům a ostatním dětem, které se budou účastnit školky v přírodě jako „zkouška nanečisto“ – Školka v přírodě se koná od 1. do 6. května, v tuto dobu bude MŠ uzavřená, stejně tak bude zavřená i ve čtvrtek 7. 5. (následuje svátek 8. 5.). Pro zájemce o školku v přírodě jsou ještě 2 místa k dispozici. – Každé dítě by mělo mít v šatně ve svém boxíku dostatek náhradního podepsaného oblečení. – Po dobu letních prázdnin bude MŠ zavřená. – MŠ bude žádat o dotaci na úpravu zahrady. Naše zahrada by mohla získat nové didaktické a přírodní prvky, ovocné keře i stromy. Držme palce. – Paní ředitelka poděkovala všem zúčastněným za účast a pozornost.