Přijímání dětí

Umístění školy v obci: v blízkosti centra vesnice, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy ( 1. třída Sovičky, 2. třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

Náš den v MŠ

7.00 – 8.15příchod dětí do mateřské školy7.00 – 8.30spontánní hry a činnosti

8.30 – 8.45pohybová činnost
8.45 – 9.00přesnídávka
9.00 – 10.00spontánní a řízená činnost (děti se rozdělují na dvě třídy)
10.00 – 11.45společný pobyt venku
11.45 – 12:00hygiena dětí, příprava na oběd
12.00 – 12.30 oběd
12.30 – 13.00 odchod dětí po obědě, příprava na odpočine
13.00 – 13.30odpočívání dětí – předškoláci
12.30 – 14.30odpočívání dětí na lehátku – spánek
13.30 – 14.30 spontánní a řízená činnost – předškoláci
14.30 – 15.00svačina
15.00 – 17.00spontánní a řízená činnost, odchod z MŠ

Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

7.00 – 8.15 příchod dětí do mateřské školy
7.00 – 8.30 spontánní hry a činnosti
8.30 – 8.45 pohybová činnost
8.45 – 9.00 přesnídávka
9.00 – 10.00 spontánní a řízená činnost (děti se rozdělují na dvě třídy)
10.00 – 11.45 společný pobyt venku
11.45 – 12:00 hygiena dětí, příprava na oběd
12.00 – 12.30  oběd
12.30 – 13.00  odchod dětí po obědě, příprava na odpočine
13.00 – 13.30 odpočívání dětí – předškoláci
12.30 – 14.30 odpočívání dětí na lehátku – spánek
13.30 – 14.30  spontánní a řízená činnost – předškoláci
14.30 – 15.00 svačina
15.00 – 17.00 spontánní a řízená činnost, odchod z MŠ
Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

Co přinést do školky

kapesníčky ( krabicové+balíčkové)

Náhradní sada oblečení (zůstává vᅠšatně):

1 x náhradní slipy nebo kalhotky

1 x náhradní tričko sᅠkrátkým rukávem

1 x náhradní tepláčky

1x náhradní ponožky

Holky – zástěrka (dle uvážení), kluci – hrací kalhotky do gumy

Pláštěnka (zůstává ve školce)

Pyžamo (rodiče vyměňují každý týden)

Gumáky (zůstávají ve školce)

Bačkorky s pevnou patou (ne pantofle)

Umělohmotný hrneček na pití (zůstává ve školce)

Polštářek na spaní (pokud dítě chce, kromě předškoláků)

Kopie kartičky zdravotní pojišťovny – předat paní učitelce

Prosíme, všechny věcí musí být podepsané!!!

Platby

Školné    

číslo účtu:  266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

v období od 1.9.2019 do 31.8.2020

ředitelka Mateřské školy Okrouhlo, okres Praha – západ

stanovuje

úplatu za předškolní vzdělávání dítěte

na částku 792 Kč za kalendářní měsíc

> děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

> úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 15. dne měsíce.

> osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

> úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d)

Stravné                    

číslo účtu: 266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v období od 1.9.2019 do 31.8.2020

ČÁSTKA:  800,-  Kč za kalendářní měsíc (do poznámky jméno dítěte a o jakou platbu se jedná)

Úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 20. dne měsíce.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

Stažení dokumentů

čestné prohlášení - COVID

Vzor prohlášení o pravidelném očkování

Uzavření MŠ Okrouhlo

Karanténní opatření

Žádost o přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí

Výsledky zápisu do MŠ

Omluvenka absence dítěte

GDPR

Rozpočet MŠ Okrouhlo

Návrh rozpočtu

Scroll to Top