Otevření mateřské školky

Vážení rodiče,

vzhledem k uvolňujícím vládním opatřením jsem se rozhodla, že ve středu 20. května 2020 znovu otevřeme naši MŠ. 🙂

Vzdělávání po zbytek školního roku 2019/20 není povinné a je tedy na každém z Vás, jestli své dítě do školky přivedete.

MŠMT vydalo pro školky manuál, kde jsou uvedena doporučení k otevření a provozu školky. Zde uvádím pravidla pro naši školku:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • mimo MŠ platí pravidla o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • pokuste se minimalizovat velké shromažďování osob před školkou
 • dodržujte prosím odstup 2 metry
 • rodiče do budovy MŠ nevcházejí, pouze zazvoní a pedagog si dítě přebírá u vchodu
 • před hlavním vchodem do MŠ bude umístěna dezinfekce, kde si prosím Vy i děti vydezinfikujte ruce
 • roušku dítěte si rodič ponechá, ve školce ji nepotřebuje
 • u vchodu při převzetí bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • dítě, které jeví známky respiračního onemocnění (kašel, rýma a teplota)nebude do MŠ přijato!
 • rodič podepíše každý týden čestné prohlášení (pro Vaši informaci je ke stažení zde, netiskněte, budou pro Vás připraveny)

V prostorách mateřské školy

 • neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě musí umýt a otřít ruce dezinfekčním gelem, který bude umístěn v koupelně
 • v MŠ se budou organizovat aktivity tak, aby bylo možné velkou část dne trávit venku na zahradách
 • děti a pedagogové v MŠ roušku mít nemusí
 • toalety v MŠ jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky
 • úklid a dezinfekce probíhá 2x denně
 • v MŠ bude probíhat časté větrání všech prostor
 • úklidový personál byl informován a poučen o zásadách a o zvýšené potřebě čištění prostor MŠ
 • dezinfekce povrchů v MŠ bude prováděna několikrát za den
 • pokud se během dne u dítěte objeví některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude zkontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte – o podezření se informuje spádová hygienická stanice

Stravování

 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě a pokud to počasí umožní, budou se děti stravovat venku
 • pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
 • tímto bych chtěla požádat, abyste dětem každý den přinesli čistou uzavíratelnou a podepsanou láhev na pití (z hygienických důvodů nám to usnadní pobyt venku a ani tam dětem nevlítne žádná potvůrka 🙂)

Prosím vezměte na vědomí, že personál naší MŠ není testován na koronavirus.

Mějte se hezky, těšíme se na Vaše děti.

Vendulka Jarešová                                                                                                                                                               

Ředitelka mateřské školy

Přijímání dětí

Umístění školy v obci: v blízkosti centra vesnice, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy ( 1. třída Sovičky, 2. třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

Náš den v MŠ

7.00 – 8.15příchod dětí do mateřské školy7.00 – 8.30spontánní hry a činnosti

8.30 – 8.45pohybová činnost
8.45 – 9.00přesnídávka
9.00 – 10.00spontánní a řízená činnost (děti se rozdělují na dvě třídy)
10.00 – 11.45společný pobyt venku
11.45 – 12:00hygiena dětí, příprava na oběd
12.00 – 12.30 oběd
12.30 – 13.00 odchod dětí po obědě, příprava na odpočine
13.00 – 13.30odpočívání dětí – předškoláci
12.30 – 14.30odpočívání dětí na lehátku – spánek
13.30 – 14.30 spontánní a řízená činnost – předškoláci
14.30 – 15.00svačina
15.00 – 17.00spontánní a řízená činnost, odchod z MŠ

Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

7.00 – 8.15 příchod dětí do mateřské školy
7.00 – 8.30 spontánní hry a činnosti
8.30 – 8.45 pohybová činnost
8.45 – 9.00 přesnídávka
9.00 – 10.00 spontánní a řízená činnost (děti se rozdělují na dvě třídy)
10.00 – 11.45 společný pobyt venku
11.45 – 12:00 hygiena dětí, příprava na oběd
12.00 – 12.30  oběd
12.30 – 13.00  odchod dětí po obědě, příprava na odpočine
13.00 – 13.30 odpočívání dětí – předškoláci
12.30 – 14.30 odpočívání dětí na lehátku – spánek
13.30 – 14.30  spontánní a řízená činnost – předškoláci
14.30 – 15.00 svačina
15.00 – 17.00 spontánní a řízená činnost, odchod z MŠ
Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

Co přinést do školky

kapesníčky ( krabicové+balíčkové)

Náhradní sada oblečení (zůstává vᅠšatně):

1 x náhradní slipy nebo kalhotky

1 x náhradní tričko sᅠkrátkým rukávem

1 x náhradní tepláčky

1x náhradní ponožky

Holky – zástěrka (dle uvážení), kluci – hrací kalhotky do gumy

Pláštěnka (zůstává ve školce)

Pyžamo (rodiče vyměňují každý týden)

Gumáky (zůstávají ve školce)

Bačkorky s pevnou patou (ne pantofle)

Umělohmotný hrneček na pití (zůstává ve školce)

Polštářek na spaní (pokud dítě chce, kromě předškoláků)

Kopie kartičky zdravotní pojišťovny – předat paní učitelce

Prosíme, všechny věcí musí být podepsané!!!

Platby

Školné    

číslo účtu:  266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

v období od 1.9.2020 do 31.8.2021

ředitelka Mateřské školy Okrouhlo, okres Praha – západ

stanovuje

úplatu za předškolní vzdělávání dítěte

na částku 682,- Kč za kalendářní měsíc

> děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

> úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 15. dne měsíce.

> osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

> úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d)

Stravné                    

číslo účtu: 266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v období od 1.9.2020 do 31.8.2021

ČÁSTKA:  1 000,-  Kč za kalendářní měsíc (do poznámky jméno dítěte a o jakou platbu se jedná)

Úplata je splatná do 18. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 20. dne měsíce.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

Stažení dokumentů

čestné prohlášení - COVID

Vzor prohlášení o pravidelném očkování

Uzavření MŠ Okrouhlo

Karanténní opatření

Žádost o přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí

Výsledky zápisu do MŠ

Omluvenka absence dítěte

GDPR

Rozpočet MŠ Okrouhlo

Návrh rozpočtu

Scroll to Top